Volksvergaderingen

Stem van het Volk

De vorm van het festival en de weg ernaar toe wordt besproken op maandelijks georganiseerde volksvergaderingen. Iedereen is welkom op de volksvergadering: partners, burgers, artiesten, medewerkers, vrijwilligers, professionelen of liefhebbers.

De volksvergadering is een moment waarbij de volledige werking transparant is voor iedereen. Elk element kan op de agenda worden gebracht: festivalvoorzieningen (prijslijsten, toiletten, decoratie, meubilair, barbenodigdheden,…), thematiek, timing, draaiboek, ramingen, artistieke keuzes, sociale methodieken, enz… Iedere beslissing wordt gedragen door de achterban en de vertegenwoordigers op de volksvergadering maar is herroepbaar op de eerstvolgende volksvergadering. Sinds 2012 draait de Tuin der Lusten op deze democratische manier.